ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ DIGITAL MARKETING

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό κέντρο με ποιότητα QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Grow your Career or Business in a Digital World

Η 1η ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 

e-CommerceCopywriting
l

Εργασία σε real project

100% στην πράξη

Σύγχρονα skills

Πρόγραμμα mentoring

Eξέλιξη καριέρας

Υποστήριξη πάντα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ DIGITAL MARKETING

ΝΕΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ