Η στήλη “Average position” θα καταργηθεί από τις Google ads.

Στη θέση της οι νέες μετρήσεις “top” and “absolute top” και τα νέα metrics θα είναι:

  • Top impression rate [Impr. (Top) %]
  • Absolute top impression rate [Impr. (Abs. Top) %]
  • Search top impression share [Search top IS]
  • Search absolute top impression share [Search abs. top IS]

περισσότερες λεπτομέρειες στο άρθρο του wordstream.com

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!