Σε κάθε σεμινάριο και κάθε νέο project, πάντα αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στη σχεδίαση. Είναι ο μόνος τρόπος μεγιστοποίησης της απόδοσης με οργανωμένες ενέργειες με στόχους.

Για την καλύτερη σχεδίαση ενός αποτελεσματικού πλάνου digital marketing δημιουργήσαμε ένα πρότυπο με τα βασικά βήματα σχεδιασμού. Στο template μπορείτε να συμπληρώσετε πληροφορίες του πλάνου όπως:

Digital Marketing Plan
  • Προφίλ πελατών
  • Πιθανές διαδρομές κάθε πελάτη για κάθε προφίλ
  • Καθορισμός στόχων και μετρήσεων
  • Παραδείγματα δημιουργικών για κάθε προφίλ
  • Επιλογή καναλιών προώθησης
  • Παράδειγμα καταμερισμού budget
  • Μηνιαίοι στόχοι
  • Ενέργειες εξάμηνης στρατηγικής

Το template είναι σε μορφή Google Slides και θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα αντίγραφο για να το χρησιμοποιήσετε σε κάθε project

Αποκτήστε το δικό σας πρότυπο:

This content is for PREMIUM ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ and PREMIUM PLUS ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ members only.
Login Join Now

Το πρότυπο χρησιμοποιείται στην ενότητα Digital Strategy