Τι είναι μια online στρατηγική;

Online στρατηγική ή digital strategy είναι η διαδικασία που θα καθορίσουμε για την εύρεση ευκαιριών, την σχεδίαση, την υλοποίηση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου online ενεργειών με στόχο την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης και την επίτευξη των στόχων της

Ποια είναι τα βήματα που περιλαμβάνει;

Για την δημιουργία μιας Online στρατηγικής μπορούμε να ακολουθήσουμε τα βήματα:

 1. Έρευνα

  Με την αξιοποίηση όλων των online και όχι μόνο εργαλείων κάνουμε έρευνα ζήτησης, ανταγωνισμού και της κατάστασης που έχει η επιχείρηση που μελετάμε. Παράλληλα δημιουργούμε τα βασικά προφίλ πελατών για καλύτερη και εξατομικευμένη υλοποίηση της στρατηγικής

 2. Δημιουργία Concept

  Σχεδιάζουμε το story που θα στηρίξει τις ενέργειές μας και πάνω σε αυτό θα αναπτύξουμε τις επόμενες κινήσεις.
  Το story θα είναι προσαρμοσμένο στο προφίλ, τις ανάγκες και τους στόχους κάθε ενέργειας και θα ακολουθεί τα 5Ε στάδια στο μονοπάτι του πελάτη από την πρώτη σκέψη μέχρι την επαναλαμβανόμενη αγορά.

  Τα στάδια του στο μονοπάτι του πελάτη (Customer Journey) που αναλύουμε στην στρατηγική μας είναι
  5Ε: Έρευνα > Ενδιαφέρον > Ενέργεια > Επιτυχία > Επανάληψη

 3. Σχεδίαση του πλάνου ενεργειών

  Για κάθε προφίλ πελάτη και ανάλογα με τους στόχους και στο στάδιο που θα συναντήσουμε τον πελάτη σχεδιάζουμε τις κατάλληλες ενέργειες στο κατάλληλο online κανάλι

 4. Υλοποίηση του πλάνου

  Δημιουργούμε όλα όσα θα υλοποιήσουν την στρατηγική μας. Δημιουργικά, κείμενα, content, banners, διαφημίσεις Google ads, κοινωνικά δίκτυα, SEO, email marketing etc.

 5. Αξιολόγηση

  Χρησιμοποιούμε τους κατάλληλους δείκτες για την μέτρηση της επιτυχίας (KPIs) κάθε ενέργειας ανάλογα με το στάδιο που συναντήσαμε τον πελάτη. Κάνουμε συχνά βελτιώσεις, αλλαγές και δοκιμάζουμε νέες ενέργειες και εργαλεία.

Πως να δημιουργήσετε μια Digital Στρατηγική σε 5 στάδια

Ποια είναι τα 5 στάδια στο μονοπάτι του πελάτη (Customer Journey)

Σε κάθε ενέργεια που υλοποιούμε με κάθε εργαλείο ψηφιακής διαφήμισης και για κάθε προφίλ πελάτη είναι σημαντικό να στοχεύουμε τον πελάτη σε κάθε στάδιο που βρίσκεται:

 • ΕΜΠΝΕΥΣΗ: Ο πελάτης βλέπει ιδέες, εμπνέεται από content και εντοπίζει τις ανάγκες που έχει. Παράλληλα γνωρίζει το δικό μας brand και το συνδέει με την δική του πορεία.
 • ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ: Βλέπει, διαβάζει και αρχίζει να μας γνωρίζει καλύτερα. Μας ακολουθεί στα social δίκτυα και είναι κοντά μας
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Επικοινωνεί για πληροφορίες, βλέπει content, κατεβάζει αρχεία, εγκαθιστά εφαρμογές, συμμετέχει σε δράσεις.
 • ΕΠΙΤΥΧΙΑ: Αποφασίζει να μας εμπιστευτεί, γίνεται πελάτης για πρώτη φορά και αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες μας
 • ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Στη συνέχεια ο πελάτης θα μπει ξανά στο ίδιο μονοπάτι από το 2ο και 3ο στάδιο πλέον. Η επιτυχία της επανάληψης θα μετρηθεί από το πλήθος των αγορών αλλά και τις συστάσεις που θα γίνουν στο μέλλον. Αυτά θα καθορίσουν ένα βασικό δείκτη: το customer lifetime value CLV

Το παραπάνω infographic έγινε σε συνεργασία με την BranDPixeL , απεικονίζει τις ενέργειες που κάνουμε για κάθε νέο project και υλοποιείται στα σεμινάρια digital marketing της Digitalent Greece σε κάθε ενότητα μελέτης πάνω στο δικό σας project.

Καλή επιτυχία!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!