Η δημιουργία μιας σελίδας στο facebook είναι αρκετά εύκολη διαδικασία. Η επιτυχία της όμως είναι μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί γνώσεις, ταλέντο, κοινωνικότητα αλλά και αγάπη για ότι εκπροσωπεί η κάθε σελίδα. Η επαφή και η επικοινωνία με όλους τους φίλους και επισκέπτες μιας σελίδας, είναι καθοριστική και αντίστοιχη με αυτή σε φυσικό περιβάλλον.

Συνοψίζουμε στο infographic 5 βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθεί κάθε δημιουργία σελίδας στο facebook. προσθέστε και το μεράκι αλλά και την διάθεση για καθημερινή ανανέωση περιεχομένου και των γνώσεων του διαχειριστή.

Καλή επιτυχία!

Facebook page audit

 

Όλες οι απαιτούμενες γνώσεις βήμα βήμα στο νέο Social media Certification

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!