Τώρα στον λογαριασμό μας  Google Ads μπορούμε να δούμε μια βαθμολογία από 0% έως 100%. Το 100% αφορά ένα λογαριασμό που είναι απόλυτα βελτιστοποιημένος και κάνει χρήση όλων των ευκαιριών και της ζήτησης.

Που βρίσκεται το optimization score

Η βαθμολογία βρίσκεται σε κάθε account στο μενού Recommendations πάνω αριστερά.

Πως υπολογίζεται και τι πληροφορίες περιλαμβάνει

Εκεί θα βρούμε πληροφορίες σχετικά με:

  • Bids & Budgets
  • Ads & Extensions
  • Keywords & Targeting
  • Repairs

 

Όπως αναφέρει και η Google σε αντίστοιχο άρθρο, o υπολογισμός γίνετια σε πραγματικό χρόνο από τους παρακάτω παράγοντες:

  • Στατιστικά, ρυθμίσεις και το γενικό status του account και των campaigns
  • Relevant impact των διαθέσιμων προτάσεων
  • Ιστορικό των πρόσφατων recommendations
  • Τάσεις και Trends στο ads ecosystem

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!