Τι είναι τα Core Web Vitals

Τα Core Web Vitals αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο βασικών μετρήσεων και δεικτών που υποδεικνύουν εάν έχετε ένα γρήγορο website και σύμφωνα με την Google παρέχετε μια ευχάριστη εμπειρία στους επισκέπτες σας.

Οι 3 βασικοί παράγοντες UX:

1.Loading ,

2.Interactivity

3.Visual stability

και μπορούν να μετρηθούν με τους ακόλουθους δείκτες.

Loading performance (55%)

  1. First Contentful Paint (15%)

2. Speed Index (15%)

3. Largest Contentful Paint (25%)

Interactivity (40%)

4. Time to Interactive (15%)

5. Total Blocking Time (25%)

Visual Stability (5%)

6. Cumulative Layout Shift (5%)

Δείτε πως θα τους βελτιώσετε πως θα κάνετε το site σας πραγματικά γρήγορο σύμφωνα με την Google, κατεβάστε το pdf και κατακτήστε τις πρώτες θέσεις της Google.

This content is for FREE MEMBERSHIP, PREMIUM ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, and PREMIUM PLUS ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ members only.
Login Join Now