Τα  Meta tags είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους webmasters να παρέχουν στις  μηχανές αναζήτησης όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους δικτυακούς τους ιστότοπους. Κάθε μηχανή αναζήτησης αναγνωρίζει μόνο όσα Meta tags δέχεται και τα υπόλοιπα τα αγνοεί.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Ολόκληρο το άρθρο