Τον Οκτώβριο του 2020 η Google ανακoίνωσε το Google Analytics 4 ή το GA4.

Η Google στοχεύει να κάνει το Google Analytics περισσότερο έξυπνο, με περισσότερα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών με καλύτερη χρήση των στατιστικών στα πλαίσια των νέων κανονισμών απορρήτου δεδομένων.

Google Analytics 4: Smarter Marketing Insights & Machine Learning

Στο παρελθόν, υπήρχαν μόνο δύο είδη ιδιοτήτων (properties): το Universal Analytics για τη μέτρηση ιστότοπων και το Google Analytics για Firebase για τη μέτρηση των στατιστικών εφαρμογών για κινητά. Αλλά τώρα, η ιδιότητα του Google Analytics 4 μπορεί να συλλέξει και τους δύο τύπους δεδομένων.

Google Analytics 4

The session-based model

Στο Universal Analytics ομαδοποιεί δεδομένα σε περιόδους σύνδεσης/sessions και αυτές οι περίοδοι σύνδεσης είναι το θεμέλιο όλων των αναφορών. Η περίοδος σύνδεσης είναι μια ομάδα αλληλεπιδράσεων χρηστών με τον ιστότοπό σας που πραγματοποιούνται εντός ενός δεδομένου χρονικού πλαισίου.

Google Analytics 4

The event-based model

Στο GA4 μπορούμε ακόμη να δούμε δεδομένα για περιόδους σύνδεσης/sessions αλλά και τις αλληλεπιδράσεις χρηστών με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας ως events. Τα events παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας, όπως προβολές σελίδας, κλικ σε κουμπιά, ενέργειες.

5eStrategy από την Digitalent Greece

Όπως έχουμε ήδη δει, η Google έχει ήδη προσθέσει machine learning-powered δεδομένα και τώρα το νέο Analytics προσθέτει πληροφορίες που υποστηρίζονται από AI, παρακολουθεί τους χρήστες σε όλες τις συσκευές και παρέχει πιο λεπτομερή στοιχεία δεδομένων

To Google Analytics 4 συμβαδίζει 100% με την στρατηγική που αναπτύχθηκε στην Digitalent Greece και υλοποιούμε στα μαθήματα: 5eStrategy

Κλείστε σήμερα την θέση σας στα ανανεωμένα courses της Digitalent Greece